gulucuk-bebek-225x225

1964’den beri çalışmalarına aralıksız devam eden Çocuk Sağlığı Derneği, hem doğrudan muhtaç çocuklara el uzatmış hem de çeşitli bilimsel etkinlikler ve çalışmalarla çocuk hekimleri, ebeveynler ve eğitim kurumlarına ulaşmayı başarmıştır.

Şefkat Eli Programı

Maddi yetersizlikler ya da diğer nedenlerden ötürü bire bir desteğe gereksinim duyan çocuklarımıza Şefkat Eli programımızla sahip çıkıyoruz.

Çocuk Sağlığı Derneği bünyesinde 1970 yılından beri yürütülen Şefkat Eli programı "varlıklı aileden muhtaç aileye yardım" amacını taşımaktadır.

Bu program, 1980’li yıllardan bu yana “Save the Children Fund”, “Rettet das Kind”, “Terre des Hommes” gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenmiştir. Ancak son yıllarda bu dış yardımlar giderek Türkiye’den daha yoksul ülkelere kaymıştır. Buna karşın ülkemizde maddi gücü yeterli birçok birey, yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren on binlerce aile olduğunun farkındadır.

Şefkat Eli programı gibi, muhtaç ailelerin çocuklarını desteklemeye yönelik programları destekleyen birey/aile/kurum sayısı ülkemizde bugün için az olmakla birlikte, bu sayının giderek artması bizlere güç vermektedir.

Programın Ana İlkeleri:
Şefkat Eli destek (sponsorluk) programının ana ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Ailelerle görüşmeler ve ev ziyaretleri sonucunda yardıma aday olacakların belirlenmesi,
 • Bu bilgilerin destekleyici ailelere iletilmesi,
 • Ailelerin destekleyecekleri çocukların bakımını üstlenmeleri,
 • Maddi yardımın bir bölümünün yiyecek, yeni giyecek, kitap vb. şeklinde yapılması,
 • Yardımların ailelere Dernek aracılığıyla ulaştırılması ve destekleyici ailenin kimliğinin yardım ulaştırılan çocuğa ve ailesine bildirilmemesi,
 • Ev ziyaretleri ile çocukların ve programın izlenmesi,
 • Desteklenen çocuklarla ilgili izlem sonuçlarının belirli aralıklarla destekleyici aileye bildirilmesi.

Eğitim konusunda çocuk ve ailenin özendirilmesine çalışılmakta, gerekirse yapılan yardım artan okul ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmektedir. Çocuğun öğretmenleri ile de iletişim kurularak okul başarısının izlenmesine ve varsa sorunlarının çözümüne yardımcı olmaya çalışılmaktadır.

Desteklenen çocukların sağlık izlemleri İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

Kırk dokuz yıllık deneyimimiz, Şefkat Eli programının, olanakları kısıtlı ailelerin çocuklarının güçlendirilmesinde etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Programın Hacmi: Kime ve Kaç Çocuğa Ne Kadar Yardım?
Bugüne kadar Şefkat Eli programından 30.000’den fazla çocuk yararlanmıştır. 1980’li yıllarda uluslararası kuruluşların da katkısıyla yılda destek verilen çocuk sayısı 1000’e yakın, oldukça yüksek bir düzeye ulaşmış olmasına karşın günümüzde Derneğimiz her yıl ancak 100-150 çocuğa yardımı üstlenebilmektedir.

Dileğimiz kendi ülkemizden toplanan bağışların artmasıyla bu yerleşik programımızın daha fazla sayıda çocuğun yetişmesine yardımcı olabilmesidir.

Bu program çerçevesinde, bir çocuğun aylık bakım ve eğitim katkısı olarak günümüzde en az 50 TL miktarında bir katkı öngörülmektedir. Yardımların miktarı ne olursa olsun, önemli olan sürekli olmasıdır. Ödemeler aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık yapılabilir.

Amacımız çocuklarımıza yaşam mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissettirmek, onların mümkün olduğunca erken yaştan okul yaşamlarının bitimine dek desteklenmesini sağlamaktır.

Destekleyici aile/kurum/kişi olmak için bize e-posta adresimizden (cocuksagder@superonline.com) ya da telefonla (0212 230 59 13) ulaşabilirsiniz.

Şefkat Eli programında önemli olan yardımın miktarından çok sürekliliğidir. Ödemeler bu program için özel olan Dernek hesabına yatırılmaktadır.

Bağış yapmak veya bilgi almak için lütfen bizi arayın!
İster tek seferde ister düzenli bağış yapın, kamu yararına çalışan dernek statüsündeki Çocuk Sağlığı Derneği'ne yapacağınız maddi katkı, vergi tutarınızdan indirilecektir.

Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Etkinlikleri

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na bağlı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, kuruluşundan bu yana Çocuk Sağlığı Derneği ile bilimsel ve hizmet alanlarında işbirliği içinde çalışmıştır.

Çocuk Sağlığı Derneği'nin kurucularından ve 1970-2007 yılları arasında uzun süreli başkanı olan sevgili hocamız Prof. Dr. Olcay Neyzi, Boston’da Children's Hospital’da doçentlik tezi de dahil, endokrin konusunda çalışmış, endokrin hastalıkları ve büyüme-gelişme konuları ile ilgilenmiş ve TÜBİTAK’dan aldığı proje ile Türk çocuklarında referans büyüme eğrilerinin hazırlanması ile uğraşmıştır. Prof. Dr. Neyzi'nin büyümeye olan yoğun ilgisi, kurucusu olduğu bilim dalının adının "Büyüme-Gelişme ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı" olarak konulmasında en önemli etkendir.

2008 yılında, Avrupa Pediatrik Endokrin Derneği (ESPE) tarafından hazırlanmış ve aile ve çocukların bilgilendirilmesine yönelik broşürler, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı ve Çocuk Sağlığı Derneği işbirliğiyle Türkçeye tercüme edilmiştir.

Yirmi sekiz farklı alanda, kolay ve orta okunabilirlik düzeyi olarak iki farklı şekilde hazırlanan rehberlerimiz :

Bilimsel Etkinlikler

Uzun süredir devam eden okul taramaları sonucu Türk çocuklarının tartı ve boy eğrileri elde edilmiş ve Türkiye ve uluslararası alanda kullanılabilecek normal değerler hazırlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Büyüme-Gelişme ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından yürütülen çeşitli çalışmalara mali destek sağlanmıştır.

2008 yılından itibaren "Pediatrik Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı" çerçevesinde, yılda 2-3 kez olmak üzere pediatri uzmanlarına interaktif kurs düzenlenmiştir. Bu kurslar İstanbul’da ve Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

Kurs konuları, büyüme ve büyüme bozuklukları, hipotiroidi ve püberte olarak ele alınmıştır. Yine aynı program çerçevesinde, 2008 yılında uzmanlara yönelik Pediatrik Endokrinde Aciller Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyum içeriği, Çocuk Dergisi’nde ek sayı olarak basılmıştır (Çocuk Dergisi, Volum 8, Supplement 2, Kasım 2008).

Mezuniyet Sonrası Kursları:
KURS 1- Büyüme-Püberte
KURS 2: Tiroid hastalıkları
KURS 3: Diyabetes Mellitus
KURS 4: Pediatrik Endokrin Aciller

Aşı Projesi

Aşılar konusunda toplumun doğru bilgilendirmesine katkıda bulunmak amacı ile başlattığımız bu projeyle özellikle kreş çağındaki çocukların ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz.

Bağışıklama, diğer adıyla aşı uygulamaları, maliyet-yarar oranı en etkin koruyucu çocuk sağlığı uygulamasıdır. Aşı uygulamaları sayesinde çiçek hastalığının dünya çapında kökü kazınmış, ülkemizde kızamık ve çocuk felci hastalığı görülmez olmuştur. Aşıların başarısı sonucu hastalıklar önlenirken, bir yandan da yazılı basında ve internet ortamında aşılar konusunda doğru olmayan bir takım tartışmalar yer almaya başlamıştır. Bu tür bilimsel verilere dayanmayan bilgiler sonucu, toplumda aşıların etkinliği ve koruyuculuğu konusunda kuşkular oluşmakta, aşılama oranları düştüğü takdirde de bazı ülkelerde olduğu gibi hastalık salgınları görülebilmektedir.

Diğer yandan bilim insanlarının çalışmaları ile birçok yeni aşı günümüzde insanlığın yararına sunulmaktadır. Bu durum bazen aşı takvimlerinde karmaşıklığa yol açmakta ve zaman zaman ailelerin bilgilenmeleri yetersiz kalmaktadır. Kreşe giden çocuklar için değişen aşı takvimine uyumsuzluk da bu karmaşıklığın sonuçlarından biridir.

Toplumun aşı uygulamaları konusunda zamanında ve doğru bilgilendirilmesi giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Bu görev bilinci ile Çocuk Sağlığı Derneği olarak aşılar konusunda toplumun doğru bilgilendirmesine katkıda bulunmak amacı ile bir aşı projesi başlatmış bulunuyoruz.

“Çocukların Okul Öncesi Aşıları Konusunda Ailelerin ve Eğitimcilerin Farkındalığının Arttırılması” başlıklı bu proje kapsamında, okul öncesi dönemde çocuğu olan ailelere ve eğitimcilere yönelik olarak, ilki Mayıs–Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen seminerler düzenlenmiştir. Ziyaret edilen kreşlerde aşılar ve aşı ile korunan hastalıklar konusunda eğitimler verilmiş ve eğitsel belgeler hazırlanarak dağıtılmıştır.

Kreşleri ziyaret ederek ailelerin, yöneticilerin ve eğiticilerin sorularını yanıtlayan proje sorumlusu ve dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşe Kılıç; ilginin büyük olduğunu, eğitimcilerin kreşlerdeki bu tür seminerlerin tekrarlanmasını önerdiklerini belirtmektedir. Proje kapsamında kısa zaman içerisinde ulaşılan yönetici, eğitmen veya ailelerin genel görüşü, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan bu eğitici etkinliklerin çok yararlı olduğu, aşılar ve hastalıklar konusunda doğru ve gerçek bilgilere toplumun gereksinim duyduğu" şeklindedir.

Ergen Çalışmaları

Ergen sağlığı konusundaki ilk çalışmamız, Dernek olarak desteklediğimiz öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim programı olmuştur.
Çocuk Sağlığı Derneği üyesi Uzman Dr. Aylin Yetim tarafından 2016 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen bu eğitim programında bursiyerlerimize ergenlik döneminin ne olduğu ve bu dönemde sağlıklı gelişim için nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılmıştır.

Dernek merkezimizdeki eğitimde, ergen ve aile arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ergenlikte iletişim, ergenlik döneminde fiziksel gelişim, beslenme, sosyalleşme ve spor konularında hem çocuklarımıza hem de ebeveynlerine bilgi aktarılmıştır.

Evde Çocuk Bakım Kitabı

Kadın ve çocuk sağlığı alanında geçmişte yürüttüğümüz etkinliklerden biri de çocuk bakıcısı yetiştirme amaçlı eğitim programları olmuştur. Bu programlarda kullandığımız kitabı edinmek için derneğimizle iletişime geçebilirsiniz.

Evde çocuk bakımı ile ilgili ilk programımız, Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Halk Eğitim Merkezi işbirliği ve özel firmaların desteğiyle 2006 yılında Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Ferit Aysan Eğitim Park’ındaki binasında gerçekleşen sekiz hafta süreli kurstur.

Kuramsal ve uygulamalı eğitimi içeren bu kursta, belirli bir program çerçevesinde çocuk sağlığı ve gelişimi alanında uzman eğiticiler görev almış, ayrıca her hafta, yine bu konularda uzman bir konuk konuşmacı davet edilerek program zenginleştirilmiştir. Kursta, özellikle 0-5 yaş arası çocuğun beden ve ruh sağlığı konusunda bilgiler pekiştirilmiş, bu yaş çocukların bakımı için gerekli uygulamalar gösterilmiştir. Katılımlı eğitim yöntemleriyle yürütülmüş olan programda çocuğa yaklaşım ve iletişim konularına özellikle ağırlık verilmiştir. Kurs bitiminde uygulanmış sınavda başarı gösterenlere sertifika verilmiştir.

Bu programın diğer verimli bir sonucu, 2007 yılı içinde ders notlarının Prof. Dr. Olcay Neyzi ile Prof. Dr. Ayşen Bulut tarafından derlenerek “Evde Çocuk Bakımı” başlıklı bir kitap haline getirilmiş olmasıdır. Derneğimiz tarafından bastırılmış olan bu kitap evde çocuk bakıcılığı görevini üstlenen kişilere olduğu kadar, anne-babalara da yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

"Evde Çocuk Bakımı" kitabı derneğimizden temin edilebilir.

Türk Çocukları Persentil Büyüme Eğrileri Çalışması

Derneğimizin desteği ile Türk çocuklarının ilk 5 yaşa ait güncel büyüme standartları ve gelişmelerinin belirlenmesi ve sağlık çalışanlarının kullanımına sunulması için bilimsel bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sayesinde, Türk çocuklarının artık başka ülke çocuklarının standartlarına göre değil, kendi ülkemiz standartlarına göre boy, kilo ve baş çevresi değerlendirmesini yapmak mümkündür.

Çocukların vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi doğumdan itibaren düzenli aralıklarla izlendiğinde, olası hastalıkların erken tanısı konabilir. Kilo, boy, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerlerini ortaya koyan bu çalışmanın sonuçları, bilimsel yayınlarda çocuk sağlığı alanında çalışanların kullanımına sunulmuştur.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı ve Çocuk Sağlığı Derneği işbirliğiyle, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlam Çocuk Kliniği’ne kontrole getirilmiş toplam 4.493 çocuğa ait 19.523 ölçümün değerlendirildiği araştırmanın sonuçları, anne sütü, aşı ve vitamin desteği güvenlik ağına sahip Türk çocuklarının ilk 5 yaşta vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi değerlerinin gelişmiş ülke çocuklarının değerlerine benzer olduğunu göstermiştir.Çalışmanın sonuçları birçok toplantılarda bildirilmiş, ayrıca uluslararası dergilerde İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanmış. Bu yayınlara erişim için:

Çocuk Sağlığı İzlem Kitabı

Anne-baba eğitimi alanında derneğimizin diğer bir katkısı, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülbin Gökçay tarafından, anne ve babaların çocuklarının sağlığını izlemelerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış olan Çocuk Sağlığı İzlem Kitabı'dır. Doğumdan okul çağının sonuna dek çocuk gelişimini kayda almak için hazırlanan bu kitapta, boy, kilo, geçirilen hastalıklar, sağlam çocuk kontrol sonuçları gibi bilgiler için alanlar ayrılmıştır. Ayrıca aşı takvimi ve çocuk aşıları içinde kayıt sayfaları bulunmaktadır.

Çocuk İzlem Kitabı sayesinde, ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunlarının geriye doğru araştırılması mümkün olabilecektir. Ayrıca kayıtlar bebek ve çocuk gelişimindeki sapmaların da (örneğin, büyüme hızının yavaşlaması) sağlam çocuk kontrollerinde tespit edilmesi kolaylaştıracaktır.

Bilimsel Kongre ve Eğitim Programları Desteği

Derneğimiz, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte; ülkemizde ana-çocuk sağlığı alanında yapılan çalışmaları bir araya getirmek, bu alandaki deneyimleri paylaşmak ve sık rastlanan sorunları, temel sağlık hizmetlerindeki uygulamalara yönelik olarak tartışmak amacıyla 2003 yılında “II. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi”ni düzenlemiştir.

1200'den fazla katılımcı ve 71 konuşmacının yer aldığı kongrenin başkanlığını, derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülbin Gökçay üstlenmiştir.

Çocuk Sağlığı Derneği, ayrıca bugüne de onlarca bilimsel kongreye ve bilimsel eğitim etkinliğe de içerik ve konuşmacı desteği, ayrıca mali kaynak sağlamıştır.

Eğitim alanında ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Sağlam Çocuk ve Büyüme-Gelişme ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalları tarafından yürütülen çeşitli çalışmalar da mali açıdan desteklenmiştir.

Pediatri uzmanlarına yönelik farklı illerimizde çeşitli sempozyumlar ve kurslar da yine derneğimiz desteğiyle düzenlenmiştir.

 • 39. Pediatri Günleri ve 18. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, İstanbul, Nisan 2017
 • 38. Pediatri Günleri ve 17. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, İstanbul, Nisan 2016
 • Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, Antalya, Kasım 2016
 • 37. Pediatri Günleri ve 16. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, İstanbul, Nisan 2015
 • 36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, İstanbul, Nisan 2014
 • 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, İstanbul, Nisan 2012
 • Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, İstanbul, 7-11 Kasım 2012
 • 33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi, İstanbul, Mart 2011
 • Sosyal Pediatri Derneği Kongresi, Kırıkkale, 2008

Derneğimizin desteklediği sempozyumlar:

 • Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu, İzmir, Ekim 2017
 • ISSOP Sosyal Pediatri Sempozyumu, Ankara, Mayıs 2015
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Aralık 2012 ve Ekim 2013
 • Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları Sosyal Pediatri Sempozyumu, Denizli Pamukkale Üniversitesi, Kasım 2013
 • Marmara Üniversitesi Endokrin Pediatri Toplantısı, İstanbul, Kasım 2013
 • Çocuk Uzmanlarına Yönelik Pediatrik Endokrin Aciller Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2008