Kabakulak Aşısı Bilgilendirme Broşürü

KABAKULAK NEDİR?

Kabakulak; virüslerin sebep olduğu; ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk, iştah kaybı, kulak altındaki veya çene altındaki bezlerde şişlik ile seyreden ve yaklaşık  7-10 gün süren bulaşıcı bir hastalıktır. 

Kabakulak virüsü ile enfekte olan bazı insanlarda bulgular gelişmez. Bazıları ise hasta hisseder ama bezelerde şişlik olmaz.

NASIL BULAŞIR?

Kabakulak virüsü, hasta kişiler öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda, tabak, çatal ve benzeri eşyaları başka kişilerle paylaştığında ya da temas edilen yüzeylerden ve objelerden bulaşabilir.

Tükürük bezinde şişlik belirmeden önceki beş gün, şişlik süresince ve şişlik belirdikten sonraki beş gün bulaştırıcıdır.

NEDEN ÇOCUĞUMA KABAKULAK AŞISI YAPTIRMALIYIM?

Çocukların çoğunda kabakulak hafif seyreder. Bir kısmında ise ciddi ve uzun dönemli rahatsızlıklara yol açar:

Menenjit (beyini ve omuriliği saran dokunun iltihaplanması)

  • Sağırlık (geçici veya kalıcı)
  • Ensefalit (beynin iltihaplanması)
  • Ergenliğe erişen genç erkeklerde orşit (testislerin şişmesi)
  • Ergenliğe erişen genç kızlarda ooforit (yumurtalıkların şişmesi) ve/veya mastit (memelerin şişmesi) 

Kabakulak hastalığı ender de olsa yukarıda bahsedilen hastalıklar sebebiyle ölümcül seyredebilmektedir.

KABAKULAK VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR? 

En etkili korunma yolu aşılanmadır. İlk doz aşılama sonrası kabakulak enfeksiyonu önleme oranı %78, ikinci doz aşılama sonrası ise %88 civarındadır.

AŞILAMA ŞEMASI NASILDIR?

Ülkemizde doğan her çocuğa, 1 yaşında ve ilköğretim 1. Sınıfta  KKK aşısı ‘Çocukluk Çağı Aşılama Programı’ dahilinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır. 

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aşılama sonrası enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık ve şişlik; ateş ve döküntü en sık görülen yan etkiler arasındadır.  Gençlerde ve erişkinlerde ise eklem bölgesinde ağrı görülebilir. Bu belirtiler genellikle hafiftir. Nöbete sebep olabilecek kadar yüksek ateş gibi daha ciddi yan etkiler ender görülür.

KKK AŞISI VE OTİZM ARASINDA BİR BAĞLANTI VAR MI?

Hayır. Bilimsel çalışmalar aşılar ve otizm arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Yapılan çalışmalarda aşılar içinde yer alan eser miktardaki maddelerin hiçbiri ile ilgili olarak sağlık açısından bir sorun saptanmamıştır.

PNÖMOKOK AŞISI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM? 

  1. https://asi.saglik.gov.tr/
  2. Gökçay G, Beyazova U. İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi. İstanbul, Nobel Kitabevi; 2017 

ULUSAL AŞILAMA PROGRAMI ÖNCESİNDE KABAKULAK; SAĞIRLIK, MENENJİT (BEYİN ZARLARI İLTİHAPLANMASI) VE ENSEFALİTİN (BEYİN İLTİHAPLANMASI) ÖNDE GELEN NEDENLERİNDEN BİRİSİYDİ. KORUNMAK İÇİN ETKİLİ VE GÜVENİLİR BİR AŞISININ OLDUĞUNU UNUTMAYALIM !!!

“Bilgilendirme broşürleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinin (Özge Atış, Uğur Girgiç, Nouraldin Kharausha, Zuhal Şahin) 2014 yılında Sosyal Pediatri Bilim Dalın’da Prof.Dr.Perran Boran danışmanlığında “Çocukluk çağı hastalıkları aşıları hakkında aile bilgi düzeyleri ve inançlarının araştırılması” başlıklı Introduction to Clinical Practice (ICP) projesi kapsamında hazırlanmış, 2019 yılında İstanbul Sosyal Pediatri Ekibi tarafından güncellenmiştir.”