Aşılama ve Toplumsal Bağışıklık

Aşılama, toplumdaki tüm bireyler aşılanmasa da, «toplum bağışıklığı» olarak bilinen bir olgudan dolayı, tüm toplum için mükemmel bir koruma sağlayabilir.

Toplumda bir bulaşıcı hastalığa karşı aşılananların sayısı belirli bir eşiğe ulaştığında, bir enfeksiyöz etkeninin (önreğin, kızamık virüsü gibi) korunmamış bir birey bulma olasılığı azalır. Bu da toplumu bütün olarak dirençli kılar.

Böylece çeşitli nedenlerle aşılanamayanlar da bulaşıcı etkenlerden korunmuş olur.

Ancak son salgınların da gösterdiği gibi, toplumsal bağışıklığın da sınırları vardır. Bunlardan belki de en önemlisi ve kontrol edilebiliri, aşılanan kişi sayısının belirli eşiğin altına düşmesidir.

Bulaşıcı hastalık etkenleri toplumda var olmayı sürdürdüğünden, aşılama ihmal edilmemesi gerek tıbbi bir çözümdür.

Aşağıdaki bilgi grafiği, toplumsal bağışıklığın nasıl işlediğini anlatması bakımından önemlidir.