İleri Düzey Anne Sütü Danışmanlığı Kursu 9-15 Ağustos 2021

Değerli meslektaşlarımız, Anne sütüyle beslenme başarısını etkileyen en önemli faktörlerin başında sağlık hizmeti sunanların desteği olduğu bilinmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarının bu konudaki donanımını geliştirmek üzere Çocuk Sağlığı Derneğinin desteği ile İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “İleri…

Devamı

12 Haziran Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1 inci maddesi, 18 yaşından küçük herkesi “çocuk” olarak tanımlamaktadır. “Çocuk işçiliği” terimi genellikle çocukları çocukluklarından, potansiyellerinden ve onurlarından yoksun bırakan, fiziksel ve zihinsel gelişime zarar veren işleri kapsamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre dünyada 64 milyonu kız, 88 milyonu erkek çocuğu olmak üzere toplam 152 milyon çocuk,…

Devamı

Engelliler Haftası 10-16 Mayıs 2021

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler’e bağlı 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplumlarda engelli kişilerin güçlendirilmesi amacı için bugün kutlanmaktadır. Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir sebeple bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetme, normal…

Devamı

Dünya Aşı Haftası 24-30 Nisan 2021

Dünya Aşı Haftası Nisan ayının son haftasında kutlanır. Bu haftada yapılacak kampanyalar her yaştan insanı hastalığa karşı korunmak için aşının önemi anlatmak ve aşı  kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kampanyanın ana hedefini;  küresel olarak bağışıklamaya daha fazla katılım ve yaşamın her aşamasında herkesin sağlığını ve refahını iyileştirmede aşılamanın önemini vurgulamak olarak belirlemiştir.…

Devamı