Boğmaca Aşısı Bilgilendirme Broşürü

BOĞMACA NEDİR?

Boğmaca mikrobunun sebep olduğu ciddi bir solunum yolu hastalığıdır. Uzun bir iç çekme ardından kusma ile sonuçlanan, ciddi, tekrarlayan öksürük ataklarına sebep olmaktadır. Altı aydan küçük bebeklerde solunum durması, kalp hızında yavaşlama, ergen ve yetişkinlerde bayılma, uyku bozuklukları, zatürre gibi belirtilerle seyreder. Hastalık 6 – 10 hafta seyreder. Boğmaca bebeklerde zatürre, beyin kanaması, göz içine kanama, havale geçirme gibi durumlara sebep olabilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Boğmaca yalnızca insandan insana bulaşmaktadır. Hasta kişinin nezle benzeri şikayetleri başladıktan sonraki 2 hafta boyunca  bulaşıcılık devam etmektedir. Aşısız kişilere damlacık (burun ve ağız salgıları) ya da solunum yoluyla bulaşmaktadır. Hastalığı geçirmek yaşam boyu bağışıklık sağlamadığından hastalığı geçirenlere de aşı yapılmalıdır. 

BOĞMACAYA KARŞI KORUNMA NASIL OLUR? 

Boğmacaya karşı koruma aşılama ile sağlanabilir. Boğmaca hastalığına karşı korunmak için DaBT (çocuklar için) ve Tdab (erişkinler için) şeklinde hem difteri hem tetanos ile karma aşıları bulunmaktadır.

AŞILAMA ŞEMASI NASILDIR?

En iyi koruyuculuk için DTaB aşısı içinde 5 doz olarak önerilmektedir. Çocuğunuz 2 aylıkken, 4 aylıkken, 6 aylıkken, 18 aylıkken, 4-6 yaşları arasında 1’er doz olmak üzere toplam 5 doz DTaB aşısı olmalıdır. DTaB aşısı ömür boyu koruyucu değildir.  Boğmacadan korunmak için pekiştirme dozları yapılması gerekmektedir. Çocuklara 11-12 yaşlarında Tdab (tetanos, difteri ve boğmaca hastalıklarından korunmayı sağlar) aşısının pekiştirme dozu yapılmalıdır.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bir çok çocukta hiç bir yan etki gözlenmemektedir. Aşılama sonrası enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş yüksekliği, kusma görülebilmektedir. Bu belirtiler genellikle hafiftir ve 1-2 gün içinde düzelmektedir. Çok daha nadir olarak 3 saatten uzun ağlama, 400C üzerinde ateş ve nöbet görülebilmektedir. 

BEBEĞİMİN BOĞMACA OLMASINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİM?

  • Gebeliğinizin  son 3 ayı içinde Tdab aşısı yaptırın
  • Bebeğinizle yakın temas eden herkesin boğmaca aşısı yaptırmış olduğundan emin olun
  • Bebeğinizin boğmaca aşılarını zamanında olmasını ve tamamlanmasını sağlayın

BOĞMACA AŞISI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM? 

  1. https://asi.saglik.gov.tr/
  2. Gökçay G, Beyazova U. İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi. İstanbul, Nobel Kitabevi; 2017

“Bilgilendirme broşürleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinin (Özge Atış, Uğur Girgiç, Nouraldin Kharausha, Zuhal Şahin) 2014 yılında Sosyal Pediatri Bilim Dalın’da Prof.Dr.Perran Boran danışmanlığında “Çocukluk çağı hastalıkları aşıları hakkında aile bilgi düzeyleri ve inançlarının araştırılması” başlıklı Introduction to Clinical Practice (ICP) projesi kapsamında hazırlanmış, 2019 yılında İstanbul Sosyal Pediatri Ekibi tarafından güncellenmiştir.”