Pnömokok Aşısı Bilgilendirme Broşürü

PNÖMOKOK  NEDİR?

Pnömokok bakterisi (Streptococcus pneumonia); tüm dünyada zatürre, menenjit, kan iltihabı (sepsis) ve orta kulak iltihabına yol açabilen bir bakteridir. Pnömokoklar yaygın kullanılan antibiyotiklere direnç kazandıkları için dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

NASIL BULAŞIR?

Pnömokok bakterisi; kişilerin burun ve boğaz gibi solunum yollarında herhangi bir bulguya neden olmadan bulunabilmektedir. Bu bakteri insandan insana öksürme, hapşırma, solunum yolu salgılarıyla (damlacık enfeksiyonu) ve bakteriyi kendi solunum yolunda bulunduranların kendilerine bulaştırmaları (oto-inokülasyon) ile geçmektedir.

NEDEN ÇOCUĞUMA PNÖMOKOK AŞISI YAPTIRMALIYIM?

Pnömokok kaynaklı zatürre belirtileri ani başlayan ateş, titreme, öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığıdır. 

Pnömokok kaynaklı menenjitte ise ense sertliği, ateş, bilinç bulanıklığı ve ışığa hassasiyet görülür. Bebeklerde menenjit; beslenememe, uykuya meyil ve kusma bulgularına neden olabilir.

Kan iltihabında (sepsis) ateş, titreme ve uykuya meyil görülmektedir.

Orta kulak enfeksiyonlarında kulak ağrısı, kulak zarında şişme ve kızarıklık, bazen de uykusuzluk ve ateş görülür. 

Pnömokok bakterisinin neden olduğu hastalıklar ölümcül olabilir. Bazı durumlarda uzun dönemde beyin hasarı, işitme kaybı ve uzuv kayıplarına neden olabilmektedir.

PNÖMOKOK ENFEKSİYONUNDAN NASIL KORUNULUR? 

Bu bakteriye karşı aşı yoluyla koruma sağlanmaktadır. Pnömokok aşıları cansız organizma içermektedir ve uzun yıllardır kullanılmaktadırlar.

AŞILAMA ŞEMASI NASILDIR?

Ülkemizde 2 tür aşı bulunmaktadır; bebeklik döneminde de uygulanabilen 13 valanlı Konjuge Pnomokok Aşısı(KPA 13) ve 2 yaş üzerinde uygulanabilen 23 valanlı Polisakkarit Pnomokok Aşısı(PPA 23). Şu anda ülkemiz çocukluk çağı rutin aşı takvimine göre her bebek 2., 4. ve 12. ayın sonunda KPA aşısı ile aşılanmaktadır. KPA aşısı diğer aşılarla aynı anda uygulanabilmektedir. Beş yaşın üzerine sağlıklı bireylere pnömokok aşısı yapılmamaktadır ancak yayılımcı pnömokok enfeksiyonu için risk grubunda olanlara 5 yaşın üzerinde de pnömokok aşıları yapılmaktadır.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm aşılar gibi bu aşının da nadiren alerjik reaksiyon yapma riski bulunmaktadır. Aşı yerinde nadiren kızarıklık, şişlik gelişebilir ancak bu lokal bulgular 48 saatte gerilemektedir.                         

PNÖMOKOK AŞISI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM? 

  1. https://asi.saglik.gov.tr/
  2. Gökçay G, Beyazova U. İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi. İstanbul, Nobel Kitabevi; 2017 

PNÖMOKOK ENFEKSİYONLARINDAN EN İYİ KORUNMA YÖNTEMİ PNOMOKOK AŞISI OLMAKTIR !!!

 “Bilgilendirme broşürleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinin (Özge Atış, Uğur Girgiç, Nouraldin Kharausha, Zuhal Şahin) 2014 yılında Sosyal Pediatri Bilim Dalın’da Prof.Dr.Perran Boran danışmanlığında “Çocukluk çağı hastalıkları aşıları hakkında aile bilgi düzeyleri ve inançlarının araştırılması” başlıklı Introduction to Clinical Practice (ICP) projesi kapsamında hazırlanmış, 2019 yılında İstanbul Sosyal Pediatri Ekibi tarafından güncellenmiştir.”