Suçiçeği Aşısı Bilgilendirme Broşürü

SU ÇİÇEĞİ NEDİR?

Suçiçeği, kaşıntılı vezikül (sıvı dolu kabarcık)  şeklinde döküntü ve ateşe neden olan bir hastalıktır. Döküntü tüm vücuda yayılabilir. Suçiçeği, özellikle bebeklerde, ergenlerde, yetişkinlerde, hamile kadınlarda ve zayıflamış bağışıklık sistemine sahip olan insanlarda  hayatı tehdit edici olabilir. 

Suçiçeği kaşıntılı vezikül şeklinde döküntü, ateş, baş ağrısı, yorgun hissetme gibi belirtilere neden olur. Belirtiler 7-10 gün arasında sonlanır.

Çocuklarda genelde hafif seyreder ancak kaşıntılar çok rahatsız edici olabilir. Hastalığı geçiren çocuk okula veya kreşe bir hafta gidemeyebilir. Bazı vakalarda suçiçeği  ciddi cilt enfeksiyonları, dehidratasyon (vücut sıvılarının kaybı), zatürre (akciğer enfeksiyonu), ensefalit (beyin iltihabı), kemik ve eklem enfeksiyonları gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

NASIL BULAŞIR?

Suçiçeği hastalığı geçiren kişinin döküntülerinden  çıkan virüs parçacıkları içeren sıvı ile direk temas veya solunması yoluyla kolayca yayılır.

Hasta kişide döküntü ortaya çıkmasından 1-2 gün öncesi ile tüm lezyonların kabuklanmasına kadar geçen süre içinde suçiçeği bulaşabilir ve yayılabilir. 

SUÇİÇEĞİNE KARŞI KORUNMA NASIL OLUR?

Suçiçeğine karşı en iyi korunma yolu suçiçeği aşısı yapılmasıdır. Daha önce suçiçeği geçirmeyen  tüm çocuklara suçiçeği aşısı önerilmektedir.

Aşı, çocuğunuzu ciddi hatta ölümcül bir hastalık riski olan  suçiçeğinden korur. Çocuğunuzun bir hafta okuldan veya kreşten uzak  kalmasını (ve sizin hasta çocuğunuzun bakımı ile oluşabilecek iş gücü kaybınızı) engeller.

AŞILAMA ŞEMASI NASILDIR?

En iyi koruma için iki doz önerilmektedir. 

  • İlk doz 12. ayda 
  • Pekiştirme dozu 4-6 yaşta

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Çoğu çocukta aşıdan kaynaklanan bir yan etki görülmezken bazı  çocuklarda aşı yapılan bölgede kızarıklık ya da şişlik, ateş, hafif döküntü gibi yan etkiler görülebilmektedir.

SUÇİÇEĞİ AŞISI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM? 

  1. https://asi.saglik.gov.tr/
  2. Gökçay G, Beyazova U. İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi. İstanbul, Nobel Kitabevi; 2017

“Bilgilendirme broşürleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinin (Özge Atış, Uğur Girgiç, Nouraldin Kharausha, Zuhal Şahin) 2014 yılında Sosyal Pediatri Bilim Dalın’da Prof.Dr.Perran Boran danışmanlığında “Çocukluk çağı hastalıkları aşıları hakkında aile bilgi düzeyleri ve inançlarının araştırılması” başlıklı Introduction to Clinical Practice (ICP) projesi kapsamında hazırlanmış, 2019 yılında İstanbul Sosyal Pediatri Ekibi tarafından güncellenmiştir.”