Tetanos Aşısı Bilgilendirme Broşürü

TETANOS NEDİR?

Tetanos, Clostiridyum tetani bakterisininin ürettiği toksinler (zehirle) sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Ölümcül olabilen ağrılı kas spazmlarına neden olur. Tüm vücut kasılması ile seyrettiği için “kazıklı humma” olarak da bilinir.

NASIL BULAŞIR?

Tetanos mikrobu doğal olarak toprakta, tozda, bazı hayvanların sindirim sisteminde ve gübrede bulunur. Mikrop bulaşmış olan delici, kesici cisim yaralanmaları, yanık ya da hayvan ısırıklarıyla hastalık bulaşabilir. İnsandan insana bulaş olmaz.

NEDEN ÇOCUĞUMA TETANOS AŞISI YAPTIRMALIYIM?

Tetanos çok tehlikeli bir hastalıktır. Solunum problemleri, kas spazmı, felce neden olabilir. Kas spazmları bir çocuğun omurga kemiğini ya da diğer kemiklerini kıracak kadar güçlü olabilmektedir. 

Tetanos hastalığından iyileşmek aylar alabilir,  haftalarca hastanede yatması gerekebilir. Tetanos hastalığı geçiren 5 kişiden 1’i ölmektedir.

TETANOSA KARŞI KORUNMA NASIL OLUR? 

Tetanosa karşı korunma yalnızca aşılama ile olur. İnsanlar tetanos hastalığından iyileşse bile tetanosa karşı korunamazlar ve aşılanmazsa yeniden hasta olabilirler. Bu nedenle doktorlar tüm çocuklara aşıyı yaptırmalarını önermektedir.

Tetanos hastalığına karşı korunmak için DT (çocuklar için) ve Td (erişkin için) difteri ile karma aşıları ve DaBT (çocuklar için), Tdab (erişkinler için) şeklinde hem difteri hem de boğmaca ile karma aşıları bulunmaktadır.

AŞILAMA ŞEMASI NASILDIR?

En iyi koruyuculuk için DTaB aşısı içinde 5 doz olarak önerilmektedir. Çocuğunuz 2 aylıkken, 4 aylıkken, 6 aylıkken, 18 aylıkken, 4-6 yaşları arasında 1’er doz olmak üzere toplam 5 doz DTaB aşısı olmalıdır. DTaB aşısı ömür boyu koruyucu değildir.  Tetanosdan korunmak için pekiştirme dozları yapılması gerekmektedir. Çocuklara 11-12 yaşlarında Tdab (tetanos, difteri ve boğmaca hastalıklarından korunmayı sağlar) ya da Td (tetanos ve difteriden korunmayı sağlar) aşısının pekiştirme dozu yapılmalı, ve her 10 yılda bir Td pekiştirme dozu tekrarlanmalıdır.

AŞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bir çok çocukta hiç bir yan etki gözlenmemektedir. Aşılama sonrası enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş yüksekliği, kusma görülebilmektedir. Bu belirtiler genellikle hafiftir ve 1-2 gün içinde düzelmektedir. Çok daha nadir olarak 3 saatten uzun ağlama, 400C üzerinde ateş ve nöbet görülebilmektedir.

TETANOS AŞISI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM? 

  1. https://asi.saglik.gov.tr/
  2. Gökçay G, Beyazova U. İlk beş yaşta çocuk sağlığı izlemi. İstanbul, Nobel Kitabevi; 2017 

TETANOS ÖLÜMCÜL BİR HASTALIKTIR VE BU HASTALIKTAN KORUNMA YALNIZCA AŞI İLE OLMAKTADIR!!!

“Bilgilendirme broşürleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencilerinin (Özge Atış, Uğur Girgiç, Nouraldin Kharausha, Zuhal Şahin) 2014 yılında Sosyal Pediatri Bilim Dalın’da Prof.Dr.Perran Boran danışmanlığında “Çocukluk çağı hastalıkları aşıları hakkında aile bilgi düzeyleri ve inançlarının araştırılması” başlıklı Introduction to Clinical Practice (ICP) projesi kapsamında hazırlanmış, 2019 yılında İstanbul Sosyal Pediatri Ekibi tarafından güncellenmiştir.”