Çocuk Sağlığı Derneği Amaçları

1964 yılından beri aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren Çocuk Sağlığı Derneği, bugün olduğu gibi yarın da çocuklarımızın doğum öncesinden ergenlik sonuna kadar yanında olmayı hedefler.

Derneğimizin amaçları aşağıdaki gibidir:
  • Maddi ihtiyaç ve bilgisizlik sebebiyle çocuklarına bakamayan ailelere planlı yardımda bulunmak.
  • Türkiye’de koruyucu ve sosyal çocuk hekimliğinin yerleşmesine, böylece çocukların doğum öncesinden çocukluk sonuna kadar gerek vücutça ve gerekse ruhça sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak, çocuklarda hastalık ve ölümlerin azaltılmasına çalışmak.
  • Çocuk hekimliğin bilimsel düzeyini yükseltmeye çalışmak, bu konuda bilimsel çalışmaları desteklemek.
  • Çocuk hemşiresi, çocuk bakıcısı, sosyal ve teknik yardım personeli yetiştirmek, bu kişilere ve ailelerine yardım etmek.
  • Hekimler, diğer sağlık çalışanları, tıp öğrencileri ve halk için çocuk sağlığı ile ilgili eğitici programlar düzenlemek, bunun için yerli ve yabancı uzmanlar davet etmek.
  • Çocuk Sağlığı ile ilgili dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, kitaplık kurmak.