Geçmişte Yürütülen Programlar Hakkında

Acil Yardım

Derneğimizin geçmişte yürüttüğü bu program, beklenmedik sağlık sorunlarıyla karşılaşan ve acilen tedavi edilmesi gereken yardıma muhtaç çocuklara destek olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bağışlarla oluşturulan kaynaklar, hasta çocukların hastalıkla ilgili ancak tedavi kapsamı dışındaki tetkik ve tedavi giderleri için kullanılmıştır. Çoğu zaman uzun süreli izlem ve tedaviye gereksinim duyan hasta çocuklarımız, Acil Yardım programı ile desteklenmiştir.

Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi’ne Destek

Derneğimiz, kadın ve çocuk sağlığı konularında çeşitli araştırma ve eğitim etkinliklerine destek vermiştir.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı olarak, 1994 yılında Avrupa Birliği desteği ile İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü’nün işbirliğinde kurulmuş olan Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi’ni kuruluşundan beri desteklemiştir.

Bu çerçevede, 0-5 yaş çocuk izlemi, doğum öncesi ve sonrası bakım, aile planlaması, üreme sağlığı konularında sağlık çalışanları ve toplum görevlileri için çok sayıda hizmet ve eğitim programı düzenlemiştir. Bu programlardan yüzlerce çalışan yararlanmıştır.

Çeşitli Sağlık Projelerine Destek

Derneğimiz, İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp, hemşirelik ve iletişim öğrencilerine yönelik düzenlenen “İstanbul Üniversitesi Akran Eğitimi Sağlık Projesi”ne de maddi katkı yapmıştır.

Aile Planlaması Danışmanlığı, Anne ve Baba Adayı Eğitimi, Yenidoğan Bakımı, Emzirme ve Bebek Beslenmesi, Gençlerin Sorunları gibi konularda kısa ve uzun süreli kurslar düzenlemiş, bu kurslarda teorik ve pratik bilgiler verilmiş ve on binlerce aileye ilgili hizmetler sunulmuştur.

Anne Babalara Yönelik Etkinlikler

Anne ve babalara yönelik diğer bir etkinliğimiz, erken çocukluk döneminde (0-3 yaş) anne ve bebek ilişkisinin geliştirilerek daha mutlu ebeveyn ve çocuklar yetiştirilebilmesini amaçlayan “Benzersiz Yıllar” başlıklı eğitim programıdır. Başlattığımız bu proje, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı toplum merkezlerinde uygulanması amacıyla uzman psikologların işbirliği ile hazırlanmıştır.

Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi ekibi tarafından uzmanlara, eğitimcilere, öğrencilere ve ailelere yönelik olarak birçok eğitim rehberi ve bilgilendirme broşürü hazırlanmış ve bunlar pek çok kuruluşta kullanılmıştır.

Okul Sağlığı Programı

Okul Sağlığı Programı ile 2000-2005 yıllarında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı tarafından Kâğıthane’de bulunan Ferit Aysan Çağdaş Yaşam İlköğretim Okulu’nda aileler ve öğretmenlerin işbirliği de sağlanarak yürütülen bir projede, sağlık eğitimi ve çocuk sağlığı izlemi ve desteği sürdürülmüş, yine derneğimiz desteği ile hizmet rehberleri geliştirilmiştir.
Bu program, Türkiye’deki ilköğretim okullarına bir model olarak tasarlanmış bir projedir. Bu çalışmada elde edilen deneyimler “Klinik Çocuk Forumu” başlıklı tıp dergisinin iki sayısında (2005 yılı Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık sayıları) tüm ayrıntıları ile yayımlanmıştır.

Bu proje ile iki önemli sonuç elde edilmiştir:

  1. Üniversite ve Dernek desteği kesildikten sonra da Ferit Aysan İlköğretim okulunda sağlık hizmeti faaliyetleri, aynı yörede bulunan Sağlık Ocağı ile işbirliği yapılarak okul idaresince devam ettirilmiştir.
  2. Bu proje ile elde edilen deneyimler, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarından yetkililerin de katıldığı iki toplantıda tartışılmış ve sonuçta “Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi” başlıklı bir yönerge taslağı hazırlanarak, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarına sunulmuştur (“Türkiye’de Okul Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Yönerge Taslağı”, 2004).

Bu taslak Ankara’da Ekim 2004′ de yapılan bir toplantıda tartışılmış ve ilgililer tarafından olumlu karşılanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından okul sağlığı etkinliklerinin desteklenmesi amacıyla ilgililere iletilen bir genelgeye konu olmuştur.

“Evde Çocuk Bakımı” Eğitim Projesi ve Kitabı

Kadın ve çocuk sağlığı alanında Derneğin geçmişte yürüttüğü diğer bir etkinlik, çocuk bakıcısı yetiştirme amaçlı eğitim programları düzenlemektir.

Bu programların ilki, Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Halk Eğitim Merkezi işbirliği ve özel firmaların desteğiyle 2006 yılında Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Ferit Aysan Eğitim Park’ındaki binasında yürütülmüş olan sekiz hafta süreli kurstur. Kuramsal ve uygulamalı eğitimi içeren bu kursta, belirli bir program çerçevesinde çocuk sağlığı ve gelişimi alanında uzman eğiticiler görev almış, ayrıca her hafta, yine bu konularda uzman bir konuk konuşmacı davet edilerek program zenginleştirilmiştir. Kursta, özellikle 0-5 yaş arası çocuğun beden ve ruh sağlığı konusunda bilgiler pekiştirilmiş, bu yaş çocukların bakımı için gerekli uygulamalar gösterilmiştir. Katılımlı eğitim yöntemleriyle yürütülmüş olan programda çocuğa yaklaşım ve iletişim konularına özellikle ağırlık verilmiştir. Kurs bitiminde uygulanmış sınavda başarı gösterenlere sertifika verilmiştir.

Bu programın diğer verimli bir sonucu, 2007 yılı içinde ders notlarının Prof. Dr. Olcay Neyzi ile Prof. Dr. Ayşen Bulut tarafından derlenerek “Evde Çocuk Bakımı” başlıklı bir kitap haline getirilmiş olmasıdır. Derneğimiz tarafından bastırılmış olan bu kitap evde çocuk bakıcılığı görevini üstlenen elemanlara olduğu kadar, anne ve babalara da yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu kitap, Dernek Merkezimizden temin edilebilir.

Çocuk Sağlığı İzlem Kitabı

Anne-baba eğitimi alanında Derneğin diğer bir katkısı, Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Gülbin Gökçay tarafından, anne ve babaların çocuk sağlığını izlemelerini kolaylaştırma amacıyla hazırlanmış olan “Çocuk Sağlığı İzlem Kitabı” başlıklı kitapçıktır.